Kvaliteedipoliitika ja -eesmärgid

KVALITEEDIPOLIITIKA

ESTMA OÜ on kaupade rahvusvahelise ekspedeerimise/vedamise ja laevade agenteerimise valdkonnas tegutsev organisatsioon. Eduka toimimise aluseks peab organisatsioon paindlikkust, so võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis on võimalik läbi alljärgnevate kvaliteedialaste põhiprioriteetide järgimise.

Ettevõtte kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on toodud allpool:
– kliendikesksus
– organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
– infrastruktuuri edasiarendamine
– organisatsiooni töötajate professionaalse taseme hoidmine ja tõstmine
– äririskide maandamine
– tegevuse laiendamine

KVALITEEDIEESMÄRGID

ESTMA on alati püüdnud täiustada oma süsteeme vabatahtliku edendamise teel, et saavutada järjepidevaks arenguks vajalikul tasemel tööviis.

Meie jaoks on väga oluline pakkuda professionaalset teenindust kõikides tegevusvaldkondades, et toetada klienti kogu vahetustegevuse jooksul, mis hõlmab müüki ning müügieelset ja -järgset tegevust.

Järjepidev kvaliteetse teenuse pakkumine on võti klientides positiivse hoiaku kujundamisel.

Meie käsutuses on hulk esmaklassilisi eeliseid: avatus, keelteoskus, arenemistahe ja vastsaavutatud usk endasse.

Väga tähtis on teha asju üks kord õigesti, kuid veelgi olulisem on toimida õigesti iga kord. Meie ettevõttes kehtib veatu tegutsemise põhimõte, sest meie ainuke eesmärk on saavutada perfektsus.

Meie hästi koolitatud, professionaalne ja laialdaste kogemustega meeskond pakub ühtviisi kiiret, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenindust nii pikaajalistele kui ka uutele klientidele.

ISO 9001:2015

Kõigi ESTMA tegevusvaldkondade kohta on väljastatud ülemaailmselt kehtiv logistikaalane kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2015. See on aluseks klientidele paindliku, hästi organiseeritud ja pidevalt paremaks muutuva teeninduse pakkumisel.

Alates akrediteerimisest oleme püüdnud täiustada oma süsteeme vabatahtliku edendamise teel, et saavutada järjepidevaks arenguks vajalikul tasemel tööviis.

ESTMA kvaliteedijuhtimise süsteemi on heaks kiitnud Lloyd’s Quality Assurance Limited.