Raudteeveod

Raudteeveod on ESTMA üheks prioriteetseks tegevusvaldkonnaks juba üle 10 aasta. Tänu kontorite suurepärasele asukohale Riia, Tallinna ja Klaipeda sadamates võtab firma vastu kaupa, mis saabub Euroopa Liidu riikidest, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Hiinast ja teistest riikidest ning teostab nende edasist kohaletoimetamist mööda kõigi tariifikokkuleppe liikmesriikide raudteed – Kasahstani, Usbekistani, Türkmenistani, Aserbaidžaani, Mongooliasse ja mujale.

ESTMA pakutavate teenuste valik raudteel hõlmab järgmisi teenuseid:

 • oma 918 seeria isotermiliste vagunite olemasolu (vaguni tehniliste omadustega saab tutvuda siit)
 • kliendi kauba veoks mistahes veeremi võimaldamine, nii raudtee üldpargi kui oma pargi kaasamisega: platvormvagunid ja konteinervagunid, poolvagunid ja kinnised vagunid, transportöörid ja erivagunid
 • kogu paberimajanduse korraldamine, mis on vajalik kauba lähtepunktist sihtjaama toimetamiseks
 • mistahes liiki ja keerukuse astmega vedude tariifide arvestamine – multimodaalsete vedude, ebagabariitsete ja ohtlikke kaupade vedude lahendused
 • raudteetariifide tasumine tänu otselepingutele raudteedega ja koostööle ekspediitorfirmadega kõigis 1520 ja 1430 mm rööpmelaiusega raudteega riikides

ESTMA kogemus raudteel hõlmab järgmiste kaupade vedu:

 • eritingimusi nõudvad kaubad – konserveeritud toodang, joogid
 • diplomaatilised kaubad ja saatkondadele saadetud kaubad
 • veterinaarkaubad – loomasöödad, söödalisandid
 • ohtlikud kaubad, kauba saatja / saaja esindaja poolset saatmist nõudvad kaubad
 • ebagabariitsed kaubad, sealhulgas lahtisel veeremil
 • õrnad kaubad – kosmeetikavahendid, kondiitritooted, ravimid, humanitaarabi.

Firma tugevad küljed:

 • operatiivne reageerimine klientide päringutele
 • mistahes logistiliste küsimuste lahendamine
 • tähelepanelik personal ja individuaalne lähenemine
 • meie töötajate kutseoskused ja kogemused
 • sissetöötatud ja kindlad partnerid mistahes liiki teenuste osutamiseks tollivormistusest kuni ohtlike ja ebagabariitsete kaupade vedude kooskõlastamiseni.

Vastame meelsasti Teie kõigile küsimustele ning vaatame läbi kohaletoimetamise variandid, optimeerides pakkumise vastavalt hinnale ja tarnetähtaegadele.