Laevade agenteerimine

Meie väljaõppinud ja suurte kogemustega meeskonnad teenindavad ööpäev läbi tankerite, kuivveoste, konteinerite ja reisijateveo ning mereväe sektorit. Teise osa ESTMA laevandusagentuuri edukalt välja arendatud tegevusest moodustab reisilaevade teenus. Reisijatevedu pakutakse nii kiirlaevade kui ka lõbusõidulaevadega.

Tänu sellele, et oleme pühendunud oma alale, on meil tihedad koostöösidemed terminalide operaatoritega, sadamavalitsustega ning teiste sadamateenuse pakkujatega kõikides piirkondades. See aitab täita meie eesmärki – tagada aluste kiire ümberlaadimine minimaalse viivituse ja maksumusega.

Meie tugevaks küljeks on jätkuvalt kõrgetasemelise teeninduse pakkumine oma klientidele:

 • eeskujuliku tegevusega seotud hea maine;
 • teabe kohene edastamine kliendile;
 • tervishoiu- ja ohutusnõuete range järgimine;
 • tsentraliseeritud arvepidamissüsteem väljamaksete ja täieliku dokumentatsiooni haldamise tagamiseks kõige kaasaegsema tehnika abil;
 • kõikide sadamate teenuste koordineeritud ja järjepidev järelevalve.

Piirkondlikud kontorid ja sihtpunktid

Eesti: Tallinn (peakontor), Muuga, Paldiski, Kunda, Pärnu
Läti: Ventspils, Riia
Leedu: Klaipeda, Butinge (kohaliku allagendi kaudu)

Teenused:

 • Kaikoha reserveerimine
 • Tollivormistus
 • Veodokumentide väljastamine
 • Lootsi tellimine
 • Pukseerimistasu teatamine
 • Aluste tollivormistus saabumisel, lahkumisel ja teekonna jooksul
 • Immigratsiooni- ja tollikontrolli organiseerimine
 • Kütusega varustamine
 • Meeskonna ja reisijate ümberpaigutamine sadamates ning teekonna jooksul; majutus
 • Laeva toiduvarude tellimine ja koordineerimine
 • Lastimise ja lossimise korraldamine ja järelevalve
 • Pardateenused eelneva kokkuleppe aluse
 • Sadama tööjõu leidmise / lastimis- ja lossimistööde korraldamine laeva kauplustele
 • Jäätmete ja reovee käitlemise korraldamine
 • Edasi-tagasi bussiliikluse organiseerimine

Meie jätkuv eesmärk on aidata kliente läbirääkimistel sadamavalitsuste, lastijate ja lossijate, hulgimüügifirmade ning teiste sadamateenuste pakkujatega, et saavutada konkurentsivõimelised hinnad ning parimad lahendused alates kohalikust veatuvastusest kuni täielike logistikateenusteni.

Meie eesmärk on saavutada sadamateenuste agentuuri tegevuse osas juhtroll.

Veel üks ESTMA tegevusvaldkond on aluste prahtimine. ESTMA korraldab vajaliku kauba vedamise tramplaeva operaatorini või sõidutab veose laevaga operaatorini ning teenindab sel viisil tulemuslikult veolepingu mõlemat osapoolt. Me tegeleme peamiselt kuivveoste aluste vahendamisega, mis on suunatud lihtlepingutega prahtijatele ning samuti kuivveoste turul tegutsevatele konkurentidele, seetõttu korraldame ka nn keerukate laadungite, näiteks kemikaalide, projektipõhiste veoste ja külmutatud kaupade vedu. ESTMA prahtimistegevus on peamiselt suunatud Euroopa kaubandusturule ning sellest tulenevalt teenindame suhteliselt väikesi laevu (500–4000 DWT).

Meie vahendajate laialdane kogemus, kontaktid ja teadmised laevandusturust muudavad ESTMA väärtuslikuks partneriks teie plaanide elluviimisel.